DHAMMA CHAKRA PRAVARTAN DIN QUOTES IN MARATHI

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा” – “Heartfelt greetings on Dhamma Chakra Pravartan Day”

“हे ज्ञान तुलना करण्याचे वर पवित्र आहे, विविधतेचा समूह जोडते हा एक दिवस पुर्ण प्रवर्तन करतो” – “Comparing knowledge is holy, a diverse group come together to initiate a change on this day”

“एकता शक्तीचा संदेश देणारा धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन आमच्यासाठी उत्तम दिवस आहे” – “Dhamma Chakra Pravartan Day is the best day for us, which gives a message of unity and strength”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन एक प्रेरणादायक दिवस आहे, जे समाजाला ज्ञान देण्याचा एक संदेश देते” – “Dhamma Chakra Pravartan Day is an inspiring day that gives a message of knowledge to society”

“हे एक हृदयस्पर्शी दिवस आहे, जो समाज सुखाईचें संदेश देतो” – “This is a heart-touching day that gives a message of happiness to society”

“समाजाचे उद्धार हा धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन आहे, समाजातील भ्रमण कमी असुं तर मानवताचा विकास सुरू होतो” – “Dhamma Chakra Pravartan Day marks the redemption of society. If there are less misunderstandings in society, then the development of humanity begins”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनाच्या अवसरावर भगवान बुद्धांचे संदेश होण्याची मानसिक भावना घडवा” – “On the occasion of Dhamma Chakra Pravartan Day, cultivate the mental attitude of receiving the message of Lord Buddha”

“बुद्धांचे ज्ञान समाजासाठी अतुल्य आहे, तो उपलब्ध झाल्यास अशाच धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन आत्माने स्वीकार करण्यास पुरेशी समर्थ आणि धैर्य दिसते” – “The knowledge of Lord Buddha is priceless for society, and embracing it on this Dhamma Chakra Pravartan Day requires complete perseverance and courage”

“मानवतेचा महान उपहार असणारा धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन आपण सर्वांनी देवून घ्यायला सावध व्हावा” – “On the occasion of Dhamma Chakra Pravartan Day, let us all take care to give the greatest gift of humanity”

“आपली आत्मसमर्पणे आणि कौशल्ये वाढवून धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन साजरा करणं आमचे संस्कृतिचे महत्त्वाचे कार्य आहे” – “Celebrating Dhamma Chakra Pravartan Day by increasing our dedication and skills is an important task of our culture”

“हा दिवस मानवतेच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे” – “This day is very important for the progress of humanity”

“प्रगतीची साधी कशी असावी ते जाणण्यासाठी ही दिवस आम्हाला सांगतो” – “This day tells us how progress can be achieved”

“हा दिवस एक संदेश देतो की मानव शोभयमान होण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो” – “This day gives a message that struggle is necessary to make humanity shine” MULTICULTURAL QUOTES

“हे दिवस मानवाला सांगतो की समाजसाठी येणारा सुख स्वतः नाही, बल्कि तुमच्या उपजी सर्वांच्याच आहे” – “This day tells humanity that the happiness coming to society is not your personal gain, but the fruit of your labour is for everyone”

“आज आम्ही ही मानवी सत्ता आणि स्वतंत्रतेचा संदेश दयावा” – “Today we should give the message of human power and freedom”

“मानवतेने एखादे इतिहासात प्रगती झाली आहे, हा दिवस जाणवतो की त्याच्याशिवाय हा प्रगतीसंदर्भ अर्थहीन राहतो” – “Humanity has had progress in history, and this day reminds us that this progress context is meaningless without it”

“संसाराच्या संध्याकाळाच्या उजाडीतील एक दिवस हा, सोप्या असल्यामुळे मानवी समज एकतेवर जा” – “This day is like a light in the darkness of the world, and it is easy, so let’s unite humanity”

“माझे उत्साह पेक्षा धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनाचे उत्साह अधिक आहे” – “I am more excited about Dhamma Chakra Pravartan Day than my enthusiasm”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन मुलांना त्यांच्या आंतरिक विकासावर ध्यान देण्यास मोट्या प्रमाणात मदत करतो” – “Dhamma Chakra Pravartan Day greatly helps children focus on their inner development”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमात समाजामध्ये जाणण्याचे असंख्य मुद्दे समजून घेण्यात येतात” – “The programmes of Dhamma Chakra Pravartan Day deal with countless social issues”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनाचा संदेश वैज्ञानिक वैचारिकतेकडून तरी लागतो” – “The message of Dhamma Chakra Pravartan Day also applies to scientific and intellectual issues”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनी माझी सध्या जीवनात उपलब्ध असलेली शांतता आणि आध्यात्मिक लाभ सांगते” – “Dhamma Chakra Pravartan Day speaks of the peace and spiritual benefits that are currently available in my life”

“आजचा दिवस माझ्याशिवाय सर्व मानव विश्वात मेळवलेला आहे” – “Today is the day when everyone in the world is united except me”

“धम्मा चक्र प्रवर्तन दिनी माझ्या आंतरिक विकासावर चलवण्याचा संदेश माझ्या मनात समाविष्ट झाला आहे” – “The message of moving towards inner development on Dhamma Chakra Pravartan Day has entered my mind”

Daily News & Updates