KISS DAY QUOTES IN MARATHI

“प्रेमाच्या सर्वच फुलं की चुंबनाने नसतं, तो मनाला सन्मान देतो.”

“एक थपशील चुंबणं ज्याचं केवळ निरामय ते नाही, तळपाट ह्रदयातील आपलं.”

“चुंबणं सर्वाचे वळू शक्य असतं, त्यामुळे ती खूप खास आवडते.”

“कोणताही प्रेम विचार सहसा नव्हता, तो प्रेमाच्या आठवड्याचं मुद्रित असतो.”

“तुमच्या हाताखाली जी जमिन सापडते, ती प्रेमाच्या चुंबणाने जुन्या सगळ्या क्षणांना भरते.”

“प्रेमाची गरमी जरी शब्दांमध्ये नसेल, तरीही तिच्या चुंबनांची ताप होते.”

“चुंबन लहान असतं, पण त्याचा प्रमाण मंद असतो.”

“प्रेम म्हणजे दुसर्या लोकाच्या आता, चुंबन म्हणजे स्वतःच्या.”

“चुंबनाने मिळतंय रंग एक नवं, प्रेमाने मुजरा केलं जीवनाचं.” “कोणत्याही भाषेसह वर्णन केला जाता नाही, आणि चुंबनाचं शब्दातही वर्णन केलं जातंय.”

“प्रेमाचा पुरस्कार एक चुंबन, जेथे प्रीत भरतंय मनात.”

“लावलेला एक चुंबण जेव्हा जगात चालेल, त्याचं प्रमाण तो नक्कीच दाखलेल.”

“तू दिलेलं चुंबण म्हणजे प्रेमाचं उदाहरण.” THE UNTAMED QUOTES

“कोणत्याही वेगची नाही प्रेमाची क्षणभर इतरांपासून जास्त वेगाने प्रसारित होतं.”

“चुंबण म्हणजे त्यामुळे तरंगांचं हिरवं रंग करणारं.”

“चुंबनाने एकही शब्द तुमच्या आपल्या नाही, पण त्यातला अर्थ तुमच्या आपल्या आहे.”

“चुंबण म्हणजे जी जगात नसावेनारं, ती तू देतो.”

“प्रेमाच्या गरमीत तुमच्या आठवड्याचं रंग म्हणजे सर्वसाधारण रंगांपेक्षा आवडतं.”

“मनाला आनंदाचं वाटणारं प्रेमाच्या चुंबणांचं करणारं.”

“प्रेमाच्या क्षणांत जीवनाचं हंसतं, त्याच्या चुंबणांत आपली प्रीत असतं.”

“चुंबणाने सुरेखारुपी कालपट दिलं जो, तो तुम्हाला सदैव सर्वथासवेरं राहील.”

“तुमच्या चुंबनांत प्रेम जन्माल, परमात्मा प्रफुल्लित व्हालं.”

“प्रेमाच्या चुंबणाने भरभरून सांडणारं रंग तुमच्या जीवनाला वाटलं तरीही कमी.”

“जीवनात प्रेम घालून नका, तरीही प्रेमाच्या चुंबणांचं काही विलक्षण असतं.”

Daily News & Updates