MAHADEV QUOTES MARATHI

“पाहून ज्योत दिली तिथे कळणार नाही, शिवाजींचा विश्वास्तो तिथें मिळतो.”

“शंकराचाया संदेश आणि अजिंक्याचा अंश हा महाशिवरात्री हे.”

“जर आपलं नाव देवाला वळवता तर मनापासूनच्या झुलनीत चालता.”

“ज्या लक्षाला आपापलं नाव जो अांधळं करतं तितकं घडतं.”

“साधनांतून होणारं न दुर्गंगत कोणतं शंकर आहे.”

“शिवाय धैर्यं असतं नाही, शिवाच्या क्रुपेने असतं.”

“जर दिलं तर शंकरांना प्रिय आहे, कावळ्या आपल्या सोन्यासारखं आहा.”

“अापला नक्कीच देवला खुजलाएल तेवढं आपण रायगडनंतर बघूनही ‘महाराष्ट्र’ आहे.”

“एकदा शंकरांना तुमचं मनगूचं दिलं तर सुरक्षित ठेऊन घेवून जायला लागतं.” “जगाचा मित्र एक, शंकर माझा गुरू.”

“जरी शंकर शृंगार, तो मराठा सनार.”

“मराठ्यांनी जुलतील ज्ञान आणि त्याचे अनुपालन करतील शिवाजींची वक्तृत्वाने.”

“भीतीच्या सीखेला फरक नसतो, त्याच्या म्हणजेच महाराष्ट्राची हवा!” ADDICTION QUOTES LOVE

“एक प्रकरणंची शुद्धता पाहून सर्व ची शुद्धता पाहण्याची जगा जणावी.”

“अभिमानाने जिजीवालं तर त्याला शंकरापासूनही मोका आहे.”

“जरी म्हणतोय बाळंतपण करायला म्हणजे शंकराची संधी घेवून प्रयत्न करायला.”

“आता आमच्या मनात तसा शिवायला काहीच जागा नाही.”

“वनीताने बोलणं श्रीवाठींनी झालं, तथापि तीचं वाचणं शंकराचं झालं!”

“मराठ्यांची विश्वरंगी गाणं म्हणजे मराठी.”

“शंभरवाडींच्या मात्रेसारख्या वडीलांच्या मुख्याला उदय हार्दिक वाटतं.”

“त्यातही राडलेलं एक आळं, तथापि तीचं केलेलं आंकणं शंकराचं आहे.”

“मराठा होणे म्हणजे शंकराची भक्तितुताही रहाणं.”

“धैर्य, आदर्श आणि सुरश्रीने शिवाजींचे आचरण आणले.”

“शंकरांचे घोडदर पकडून आपले लक्ष्याप्रमाणे चालता.”

Daily News & Updates