MOM DAD QUOTES IN GUJARATI

“મારી માતા માર્યા વડોદરાના રણીયે, હું જીવને આનંદ આપે છતાં તેને સરખું કોઈ નહીં છે.” – જેટલી કિંજલ

“My mother is the queen of my Vadodara, she is the only one who can bring joy to my life.” – Jetli Kinjal

“મહેબૂબા, તમે મારા અમાર છો, તેમ નાખે છે એમ ત્યારે કોઈ નહીં છે.” – જાદુકાર મહેશ

“My darling, you are the essence of my life, nothing matters when you are with me.” – Jadukar Mahesh

“મારા માતા પાસે જે મમતા છે, તે જેમણે કોઈ બોધ ફર નથી શક્ય.” – હેમંત જોશી

“The love that my mother has for me cannot be comprehended by anyone else.” – Hemant Joshi

“પિતા ને અપાર અભિમાન છે, તેમ કોઈ વર્ણન કરી શકે નથી.” – મોના દેસાઈ

“Father is a source of immense pride, he cannot be described in words.” – Mona Desai

“જે માતા મારા અમિત છે, તેમ મોટા હવે કોઈ નથી હશે.” – જીગર પટેલ

“The love of my mother is infinite, no one can be greater than her.” – Jigar Patel

“પાપા એ પ્રેમ પ્રતિષ્ઠા છે જે મારી હૃદય બાંધે છે.” – મીનાલ શાહ

“Dad is the pedestal of love that binds my heart.” – Minal Shah

“પિતા એ સૌથી મહત્ત્વનું પરમેશ્વર છે જે મને સરખો પ્રેમ આપે છે.” – કૃતિ જાધવ

“Father is the most important deity who showers me with unconditional love.” – Kriti Jadhav

“પાપા એ શક્તિ છે જે મને પ્રાણમાં ધારણ કરે છે.” – ખુશબૂ જોશી

“Dad is the strength that runs through my veins.” – Khushbu Joshi

“જે મારા વડા મુજબ અજવળી શકે છે, બીજા વચ્ચે નથી એ સથયું.” – અમીતી દેસાઈ

“The bond that can be lit up because of my father cannot be replicated with anyone else.” – Amiti Desai

“બાપુ એ સૌમ્યતા અને સ્વાભિમાન છે જે મને અમૂલ્ય બનાવે છે.” – કીર્તિ પટેલ

“Dad is the gentleness and pride that makes me invaluable.” – Kirti Patel

“માતા-પિતાના નેત્રોમાં એકજ પ્રેમો ને જોઇને પ્રભુના ચરણોમાં વાળે છે.” – નાયના શાહ

“The love that parents see through their eyes reflects in the steps of the Divine.” – Nayana Shah

“પાપા એ મને ક્ષણોમાં ભગવાન જેવું મહેસૂસ કરાવે છે.” – જયશ્રી પરીખ JONATHAN VAN NESS QUOTES

“Dad makes me feel like God in every moment.” – Jayshree Parikh

“પિતા એ મને એક ધૂપ તરીકે પોષાવે છે અને મને ઉજલો થવાનું સફર કરાવે છે.” – શ્રેયા ઉપાધ્યાય

“Father nurtures me as sunlight and guides me on the path towards brightness.” – Shreya Upadhyay

“જે માતા મારી તારાનો શ્રેષ્ઠ સપુર્તિ છે તેને થોડી વાત ચાલે છે.” – મૃગ્ના મોદી

“What matters to my mother is fulfilling my every desire.” – Migna Modi

“માતા એ મને પવિત્ર દ્ધારા છોડી છે અને પૂજા વિરાજે છે.” – તન્વી શાહ

“Mother has left a sacred mark on me and radiates devotion.” – Tanvi Shah

“પિતા એ મને પ્રેરણાદાયી ઉદ્યાન જેવું પ્રદાન કરે છે.” – આરતી દેશમુખ

“Father provides me with an inspiring garden.” – Aarti Deshmukh

“જે ગુપ્તતા-ને આરતી હોય છે, તેને પહેલાં જોય ને પણ શું આરતી થઇ છે.” – ભરત મેહતા

“What becomes the unseen essence in secrecy, before that, what does it become visible?” – Bharat Mehta

“પાપા મારા જીવનમાં જોશ અવે છે અને ગતિમાં દિશા આપે છે.” – શિવાંગી પટેલ

“Dad ignites passion in my life and provides direction in motion.” – Shivangi Patel

“પિતા ને આશીર્વાદ માનવે છે જે મને શક્તિ અને અભિમાન આપે છે.” – ક્રુપા ભટ્ટ

“Father’s blessings give me strength and pride.” – Krupa Bhatt

“જે માતા મારી અભિમાન છે, એમની પરજીવિની ચિંતની વિશે શૂન્ય હોય છે.” – નિશા જોશી

“The mother’s pride makes me forget about the concerns of the world.” – Nisha Joshi

“પાપા એ મને લિપિયે છે અને વિશ્વમાં મંથન કરી છે.” – સાહિલ શાહ

“Dad writes me and churns in the universe.” – Sahil Shah

“પિતા એ મને આત્માનંદી અને શાંતિપૂર્વક બનાવે છે.” – શ્વેતા પરીખ

“Father makes me blissful and peaceful.” – Shweta Parikh

Daily News & Updates