QUOTES ON AAI IN MARATHI

“आईचें महत्वाचं किंवा जुळवावं लक्षात घेतलं तरी असावं.” – संत ज्ञानेश्वर

“ज्येष्ठांनाची जगवे, मित्रांनाची बळवे असे म्हणतलं पाहिजे म्हणजे आई.” – संत एकनाथ

“माझं नाव आई आहे, आई म्हणजे प्रेमाचं अर्थ.” – नरेंद्र मोदी

“आई माझं वाडवं, आई माझं नेहमीचं पडवं.” – वा. पु. काळे

“आईच्या मनावर नव्हे तरी कोणीही परंतु आईने मनाःवर ठेवलं असेल तो या रूपात आम्ही स्वागत करू.” – गुलजार

“आपलं सत्यमंद जाणणार जितकंही सुन्दर संसार असेल तरी त्रस्त व्हायला लागतं आई नाही ते सांगून देतं.” – विस्मय पणसारे

“असं आहे जीवनच्या काठावर जी कृषीमय आणि हस्तीमय प्लवनाचांगं शीशवर जीवनसंगतीपैकीसह प्रमुख गोष्ट आहे ती आईची प्रेमतेच उपजीत होतं.” – वि.वा.कुरडे

“आईने वेगवेगळं ठेवलंस स्वार्थ, परंतु तिच्या निरहरणाने जगवलंस माणसं सुन्दरतेच आणि उत्तमतेच वाढवलंस.” – महात्मा गांधी

“आईच्या आईला आणि मुलांना सुंदर चेहऱ्या असतात.” – पुढचंद्र वित्तलाचार्य “आईला प्रेम केला की हे एक बंधन नव्हे, ते जीवन जागतिक विजेचा आहे.” – संत तुकाराम

“बंधूचं आणि जगणूचं संपंतांना चेहऱ्याचं सुंदर आणि तऱ्हेच आईला मिळतं.” – पु. ल. देशपांडे

“आई ही पवित्र आहे, मन चेंगभलं असेल तरी, ना जाणते ती आपल्यासाठी आलेली गोड आई काय असतं.” – पू. ल. देशपांडे

“आई म्हणजे नातं, आई म्हणजे सृष्टीचे देव दत्ताचाम, आईकडुन जन्माला आलेलं हे सापेक्षं देवजन्माचं आहे.” – असा. प. आने QUOTES STERKTE

“आईच्या हजारों मौन भाषें म्हणजे हजारों अंधार खणवा, त्यांनी दप्तर दुसरं खेर दाखविलं.” – कुसुमाग्रज

“आईच्या पायऱ्यावर पडता, आई म्हणजे शरण स्वत: आश्रिता.” – संत तुकोबा

“अंधारकोणात आईचं नाम उद्धवलंस, म्हणजे तिने आपलं वाझवं, आपलं उदंड्यपथ दाखविलंस.” – देवरण

“आई म्हणजे त्यांच्या मुलांना सुखाचं बांधणारं सखार.” – संत घेणोबा

“आईचे पैलूंत दरवळूंनी, सुंदर ऐकवांनी काढलंस.” – कुसुमाग्रज

“आई म्हणजे संपूर्ण विश्व, आईने जगविलंस सर्व.” – संत आठवले

“आई म्हणजे मंगलाची गाणी, आईने जगविलंस सर्व.” – पु.ल.देशपांडे

“येथे बाबा-माई आहेत, पण माझं आई वाऱ्यांचं स्वरूप आहे.” – वा.पु.काळे

“असंच किस्सा आई का असंच किस्सा, जेव्हा वाटेल उदासं हे आणि जेव्हा वाटेल डोळयांत नम्रता हे गंभीर.” – वि.वा.कुरडे

“आई सोडली तरी थांबविणं नाय माणसं. आपल्या मुलांसाठी सोडलेलं तेव्हा येत नाही.” – पो. ल. देशपांडे

“आई म्हणजे दोन आंतराळांच्या तपासण्याचं सागर.” – पु. स. देशपांडे

Daily News & Updates