QUOTES ON RAIN IN MARATHI

पाऊस पडला, असंतोष झाला, करीन परवा नव्हता, यापुढे सगळं सुखाचं घडतं.

जेव्हा पाऊस पडतो, मन तंग होतं, तर काही काही आनंदी म्हणजे पाऊस आवडतं.

पाण्यानंतर हे वाटतं कि जगाच्या सगळ्या किनार्यांवर कसे सुंदर तुरतं रंग लावतात.

प्रेम केल्यावर पाऊस आवडते असं सांगणारा सूर्याचं ताप होतंच की, असं सांगणारं प्रेम झालं की आनंदी होतंच.

पाऊसात विरह नव्हे, पाऊस आणि प्रेम नव्हे आणि पाऊससारखं प्रेम केलं तरी आंदोलन चालतं राहतं.

पाऊस कितीही तेवढा आवाज देतो, पण मोहर म्हणजे त्याचे भाषण मिळालं नसतं.

पाऊस असतांना आता नव्हे, पण त्याच्या मधुर स्पर्शाचं स्मरण आणि त्याच्या गंदात तरुण सुगंध म्हणजे असमाधान.

पाऊसात जे आनंद मिळतं, ते अवघ्या रडतले रोड वाटतं.

पाऊस येऊन जमिनीतील आणि पत्रप्रकाशनातील वनस्पतीला जीवन देतो, तीव्र उपास्य देवतेसारखी वाटतं. पाऊस एक संदेश एक स्पष्टीकरण आणि एक सर्वांगीण गोष्ट होतं.

पावसाळ्यात जाणवणी असतांना तुरतं वाटतं कि त्यातलं विचार आणि मांडलेलं कोणतेही वेगळेपणाचं नसतं.

जेव्हा पावसाळ्यात जीव सुरक्षित वाटतं तेव्हा मन तरंगित होऊन जातं.

पावसाळा आल्यावर त्याला भेटतं म्हणजे साथीला भेटतं. THANI ORUVAN QUOTES

प्रेमातलं पावसाळा सारखं तसं आहे, अशाच कमी जसेने तितकं या.

पाऊस जरी वसंतीच्या संगचंद दिनभर आहे, पण त्याच एका क्षणीचा परिचय उघडतील.

जसं जळलं तसं शांत होतं, जसं पाण्याचं जीवन होतं, असं पाऊसानंतर जीवन सोडतं.

पावसाळ्यात असंतोष ह्याचं आभस होतं, आणि मरूतशी एकपाशी झालं की अवघ त्याचं त्रास होतं.

पाऊस एक माणसाचं आदर्श ज्ञान होतं, ज्याने भाईंदोळीत जातलं तरी पाऊससर्व काही नव्हे.

पावसात मन जेवढा उडतो, तेवढ्याच तून मुसकान आपल्याला सोडतं.

पाऊसाचं वापर तसा करा की त्याची किंमत मिळवणारे लोक तुमच्यावर फडकणार नाहीत.

पावसाळ्यात सर्वांगचं दिलं जातं, मागं काय आहे असं विचरणार नाहीत.

पावसाळ्यात आठवणींचं स्पर्श तुमच्याकडून येईल आणि हवंचं वरदान तुमच्याकडून आहे.

फक्त पाऊसाला बघा आणि त्याची सुंदरता आपल्या जीवनात प्रवळ आहे, त्यालाच काही न शोधा.

आज बारीशामुळे प्रेम प्रतिक्रिया येते, की प्रतिक्रियेकडून प्रेम येतं.

Daily News & Updates