SHIVAJI MAHARAJ QUOTES IN MARATHI

“जय भवानी, जय शिवाजी” – Jai Bhavani, Jai Shivaji

“युद्ध करा, राज करा, फरक नाही” – Fight, rule, there is no difference

“स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच” – Swarajya is my birthright and I shall have it

“आपल्या परिवारांची सुरक्षा मोठ्या मातीच्या दुर्गांनी की असावी” – May the safety of our families be as strong as the fortresses made of earth

“यशवंत वाट पाहतो, विखरील पाहत नाही” – Look at the glorious Sun, not the setting one

“सिंहांच्या वाटेत सहावा बसू नका, तिथे लक्ष्य मात्रॆ होते” – Don’t just be a follower, be the one with goals

“स्वतःला ख्वीन होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे यश” – The only way to be successful is to become self-reliant

“त्रिवार माठायला जाऊन, जयभवानी बांगोबा लहान म्हणायला जांभळा” – Three times visit Lord Ganesh, once visit Lord Bhavani, and hold the sword of Lord Bajrangbali

“युद्ध होण्याऎसा कितीही आवडता नसावा, स्वतःचा विचार करायला आवडणारा चांगला राजा व्हा” – Do not be fond of war, be a wise king who thinks for his subjects “सौभाग्य म्हणजे सोयरी, मर्या असलेल्या प्रपंचाचा मायेला जाणवणारा चांगला राजा व्हा” – True fortune lies in knowing the intricacies of this world and being a good king

“सौभाग्य हा स्वतंत्रपणाचा स्वाद नासेलेला चांगला राजा कधी नाही” – A good king is never deprived of the taste of freedom

“वीर शिवाजींचा पोट एकदा अणुते साडून, प्रचंड युद्धाचे नवरा बना” – Becoming the son of brave Shivaji, become a fierce warrior

“सर्व प्रकारची समतेची सोडता नये, व्यक्तीला जितके योग्य राज्य द्यायला चांगले राजा व्हा” – Never give up on equality, be a good king who gives as much as one deserves ALLAH KA INSAAF QUOTES

“एकदा वीरांसाठी अवहेलनपणा करणारा दुष्काळ लवकरात लवकर तळब बघावा” – Quickly eradicate any obstacle that causes trouble for the brave

“जो योग्य आहे तो आत्मसत्त्व आहे” – The one who is deserving has self-confidence

“बांधावे होते विद्या, केवडा नाव त्याचा, दुर्बल न राहीलच, येणार वाले काळाचा” – Knowledge was the foundation, and its fame will remain forever, never be weak, and face whatever time brings

“आपण ईश्वराच्या सैन्याने थोर आहोत, त्यांच्यसोबत आपल्या विश्वासाने आपण सर्वतोपरी वाहतो” – We are a part of God’s army, with their support and our faith, we are invincible

“आईंच्या तारेला तिकडलं इथं”, अरे मी हवं जे आहे तिकडलं इथं!” – Mother’s blessings are with me, why should I fear anything!

“मराठ्याची आइन रुपं हे एक चरित्र” – The true reflection of Maratha is their character

“हप्ता, देउस, दहावी, न परतती भगवा ध्वजाचा फड!” – Seven, ten, twelve, never raise the saffron flag down!

“खंबाले आ सहा! फाडा किंवा फेडा, जंगीजंगी झाल्या म्हणजे मराठा!” – Let the walls crumble or break, being a warrior means being a Maratha!

“केसांबर खडा करू नये, खडवा होऊ येता” – Don’t just trim the mane, become a mighty lion

“मेरी जातीं भी आने न दूंगा, मैं मराठा हूँ” – I won’t let any harm come to my people, I am a Maratha!

“काळ वीर व्हावे, तिथे लक्ष्य चिंतित राहावे” – Be as fierce as a warrior and always keep your eyes on your goals.

Daily News & Updates