SISTER BROTHER LOVE QUOTES IN TAMIL

Here are some Tamil quotes about the love between a sister and brother:

அண்ணே சகோதரி அன்புக்கு சேர்த்தேன், நன்றி முகின். Annae sakothari anpukku saerthaen, nandri mugin. Dear brother, I found love in our sisterhood, thank you.

உன் இனிய கூட்டணியும் நான் அன்புடன் அனைவரும் மேன்மையுடன் மணியாக இருந்தனம். Un iniya kootaniyum naan anbudan anaivarum mennaiyaga maniyaga irundhanam. Your sweet childishness made all of us beloved and precious.

நீங்கள் எனக்கு புதிதியாய் அருமையான சகோதரி. என்னுடன் இருப்பதற்காக நன்றி. Neengal enakku pudhiyai arumaiyana sakothari. Ennudan iruppatharkaaga nandri. You are an amazing sister to me. Thank you for being there for me.

உன்னை நான் நினைவதென்ன? என் ஜீவனாகவும் நான் நினைவதென்ன? இருப்பதற்கு நன்றி அக்கா. Unnai naan ninaivathenna? En jeevanaagavum naan ninaivathenna? Iruppatharku nandri akka. What am I without you? I can’t imagine my life without you. Thank you, sister.

நீயும் இனிய அண்ணாக இருக்கின்னேன் அக்கா. எனக்கு மிகுந்த அன்பும் மிகுந்த அருமையும் படைத்திருக்கின்னேன். Neeyum iniya annaaga irukkinnen akka. Enakku migntha anbum migntha arumaiyum padaiththirukkinnen. You are not just my sister, but also my dear brother. You have shown me immense love and greatness.

நீ மகளத்தையும் மகனாக மார்க்கமாகப் பார்ப்பாய். அது நம் குடும்பத்தில் உண்மையாக ஒன்றுவதைக் காண்பவர்கள் பலர். Nee magalathaiyum maganaaga maarkamaaga paarppaai. Athu nam kudumpathil unmaiyaaga ondruvadhaik kaanbavargal palarkal. You see your daughter also as your son. There are very few who truly see that as one in our family.

உன் தனித்துவம் என்னை அழிக்க வாய்ப்பாக இருப்பது. எனக்கு என் அண்ணன் இருக்கிறான் என்று உனக்கு உண்டு தெரியாமல் நீயே என்ன சொன்னவையையும் படிக்கும். Un thanithuvam enna azhikka vaippaaga iruppathu. Enakku en annan irukkiraan endru unakku undu theriyaamal neeye enna sonnavaiyum padikkum. Your uniqueness is an opportunity for me to admire. Without your knowledge that I have a brother, you yourself read what you said.

உன் அன்பே என் அபூர்வம். உனக்காக தனிபானமாகப் பார்ப்பேன். Un anpe en appuruvam. Unakkaaga thanipaanaaga paarppen. Your love is my treasure. I will live solely for you.

என் தம்பி, நீ எனக்கு முதல் மென்மையான அன்பு அணைந்திருக்கிறாய். En thambi, nee enakku muthal menmaiyana anbu anainthirukkaai. My brother, you are the first person to show me true love.

என் அண்ணன் என் வாழ்க்கைக்கு அருமையான காரணமாக இருக்கிறார். En annan en vaazhkkaiukku arumaiyana kaaranamaaga irukkiraar. My brother is the reason for the greatness in my life.

என் அண்ணனே, நீயின்றி னான் பெருமையும் அறிவும் பெருமையைப் பெற்றேன். En annane, nee indri naan perumaiyum arivum perittaeen. My brother, I gained greatness and knowledge through you.

உன்னோடு இருக்க நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ணா. உன் பெயர் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு வகை அழகாக இருக்கின்னேன். Unnodu irukka nalvazhthukkal anna. Un peyar en vaazhkkaiukku oru vakai azhaga irukkinnen. Congratulations on being with you, brother. Your name was a kind of beauty in my life. TOM CAMPBELL QUOTES

உனக்கென் என்றும் ஒரு மேம்பாட்டுள்ள சகோதரைப் பெற்றுவிட்டது நான். Unakken enrum oru membaattulla sakotharaip perruvittadhu naan. I am fortunate to have a brother like you.

நீ அபூர்வமான சகோதரி. என்ன சொன்னதையும் படிக்கும். Nee apoorvamaana sakothari. Enna sonnavaiyum padikkum. You are an exceptional sister. I read everything you say.

நீரும் நானும் ஒரே விமானத்தில் பறக்க நல்வாழ்த்துக்கள் அக்கா. Neerum naanum orae vimaanathil parakka nalvazhthukkal akka. Congratulations to both of us for flying in the same plane, sister.

உன் மேன்மையின்கதை எனக்கு அழகாக தெரியும். Un menmaiyinkathai enakku azhaga theriyum. Your story of greatness is beautifully known to me.

உன்னை எப்போதும் நான் வெல்வேன் சகோதரி, எப்போதும் நன்மையாக மட்டும். Unnai eppothum naan velven sakothari, eppothum nannmaiyaaga mattum. Sister, I will always love you, only for the good.

ஒரே சண்டையில் போதுமானது நீயோ இனிய சகோதரி. நன்றி. Orae sandaiyil podhumaanadhu neeyo iniya sakothari. Nandri. You are the one who stands by me in every fight, dear sister. Thank you.

உனைத் தேடிய நான் அமையாத தெய்வம் சகோதரி. Unaith thaediy naan amaiyadha theyvam sakothari. Sister, you are the deity I have found by searching.

உனக்கு முன்னாளாக அக்கா என்னைப் பெற்றது. என்னை அதிகம் அழிக்க வாய்ப்பாக. Unakku munnaalaaga akka ennaip perradhu. Ennai adhigam azhikka vaippaaga. You became a sister to me before you were born. It’s a chance for me to be more proud.

உன்னாலே வாழ்கிறேன் அண்ணா. எனக்கு என் இரவசமான உரிமைகளை அடைத்திருக்கின்னேன். Unnaale vaazhgiren anna. Enakku en iravasamaana urimaigalai adhaithirukkinnen. I live because of you, brother. I possess my lovely responsibilities because of you.

நீயும் நானும் அதிகம் நன்றாக மின்னல் சூரியக்கூட்டங்கை பொருந்துவது நேர்மை. Neeyum naanum adhigam nandhraaga minnal sooriyakkootangai porundhadhu nermai. It’s true greatness when both of us can share the lightning and sunlight.

நீயின்றி னான் எட்டு முதல் மேம்பாட்டைப் பெற்றேன். Neeyindri naan eddu mudhal membaattai perraeen. I got my first promotion because of you.

என் நினைவக் கணம் என் அண்ணனுக்கு சேர்த்திருக்கி விட்டது நான். En ninaivak ganam en annanukku saerthirukki vittadhu naan. My thought rhythm has joined my brother.

Daily News & Updates