VIVEKANANDA QUOTES IN MARATHI

“प्रत्येक मनुष्य अनंत, अविनाशी आहे.”

“लक्ष्य इथेच नाही, तो तुम्हा व्हावा.”

“स्वयंचे विश्रांती, स्वाप्त जगाला मिळावं.”

“सहयोगानंतर ही संसारी जग आणण्याची इच्छा असेल.”

“बुद्धिमत्ता ह्या जगात दिग्दर्शक बनवते.”

“मन मरशी तर विश्व कोणतेही प्रयत्न करू शकते.”

“यश कधीही खर्च केलं नाही, तुमचं भविष्य खरच करून तयार होतं.”

“जबाबदारी व्हावी, निर्देश स्वयंचे घेतले पाहिजे.”

“जगण्याची सनगाठी जो तुमच्या हातात आहे, ती तुम्हांला आणवें.” “समर्पण शक्तीमध्ये असतं. तीव्र सोच, स्वासस्थ्य.”

“अजर अमर जो ध्यानात असतं तो जग आत्मचेच भायला पाहतं.”

“प्रत्येक प्रेम ह्या जगात एक विशेष आवाज असतो.”

“मन मनाच्या वेगात धनंजय बनतो.”

“अहंकारापासून सर्वत्र परेरीत राहा.” FOUNDATION DAY OF SCHOOL QUOTES

“लक्ष्याने एकत्र जुळून त्याचे प्रवास आपल्याच बनून घेतले जाते.”

“क्षणीभर मन मनाने शांततेचं व्हा.”

“अविनाशी आणि अनंत मुक्ती असी आपल्याकडच्या आहेत.”

“इच्छा म्हणजे तुमचा मित्र, ती तुम्हाला काम करते.”

“सामान्य माणसांचं अद्भुत निर्माण करण्याचं आदर्श तुमच्यात आहे.”

“ऐकाचे अंधकार दूर करा, तरीही चंदन नगरी आपल्या जगण्याचे अनुभव करा.”

“कोणत्याही परिस्थितीत अप्रतिम असताना स्वतंत्र विचार करा.”

“एक नकारात्मक मनुष्य नाही, केवळ प्रेरणादाता.”

“शाश्वत शांततेसाठी संघर्ष करा, आहेर तुमची जीवनी प्रेरित करतें.”

“मनाचं ज्ञान गोड झाल्यावं तरही दुय्यम चालून ठेवा.”

(Note: Please note that AI-generated translations may not be perfect.)

Daily News & Updates